Soru Bankası

Soru Bankası

Problemler

140 TL

Matematik dersinin tüm kazanımlarını içeren etkinlik ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan Problemler Soru Bankaları öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişmesine ve buna bağlı olarak matematiksel düşünme becerilerinin gelişmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Problemler Soru Bankalarında yer alan içerikler şöyledir:

  • Öğretim programında yer alan kazanımlara uygun Etkinlikler
  • Öğretim programında yer alan kazanımlara uygun Problemler
  • Analitik düşünme becerisinin gelişmesine yönelik hazırlanmış Ünite Testleri

 

Problemler Soru Bankaları'nda kazanımla ilgili bilgi düzeyinde etkinlikler ve aynı kazanımla ilgili kolaydan zora sıralanan problemlere yer verilmiştir. Her ünitenin sonunda hazırlanan beceri temelli sorulardan oluşan ünite testleri ile öğrencilerin ilgili ünitenin kazanımlarını tam pekiştirmeleri sağlanmıştır. 

Problemler Soru Bankaları, öğrencilerin okuma, anlama, yorumlama, analitik düşünme, görsel ve grafik yorumlama, problem çözme gibi birçok becerisinin gelişmesini sağlayacak niteliktedir. 

Problemler Soru Bankaları içinde yer alan etkinliklerin ve problemlerin çözümleri kitabın arka sayfalarında bulunmaktadır.